آرماگدون

بررسی تطبیقی نبرد (قرقسیا) و واقعه (آرماگدون)

بررسی تطبیقی نبرد *قرقیسیا *و واقعه * آرماگدون *   صد هزار نفر: [سفیانی] سپاهیانش را به قرقیسیا می‏رساند و در آنجا هم به جنگ کردن می‏پردازد. در این جنگ صد هزار نفر از جباران و ستمکاران کشته می‏شوند. پس از آن سفیانی سپاهی را به کوفه گسیل می‏دارد.۱۴ ـ …

ادامه مطلب »