خانه / همه / پس از ظهور امام زمان (عج) چه تحولاتی درجهان رخ میدهد؟

پس از ظهور امام زمان (عج) چه تحولاتی درجهان رخ میدهد؟

پس از ظهور امام زمان (علیه السلام) چه تحولاتی درجهان رخ میدهد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در زیر خواهد آمد، اشاره مختصری است:

اولین اثر:

ثروت به طور مساوی تقسیم میشود، اولین ثمره عدالت ایناست که ثروتها به طور مساوی تقسیم خواهند شد. هنگامی که به واسطه ظهور امام زمان (عج)، دنیا پر از عدالت شد، در نتیجه ثروتهای جهان به طور مساوی تقسیم خواهند شد

چنانچه حضرت امام محمدباقر (ع) فرمودند:

چون قائم ما اهل بیت قیام کند، ثروترا به طور مساوی تقسیم میکند و عدالترا در میان مردم پیاده میکند.(۱)

دومین اثر:

رضایت و خشنودی همگانی.

رسول اکرم(ص) میفرماید:

ساکنان آسمان، مردم روی زمین،پرندگان هوا، درندگان صحراها و ماهیاندریاها همه و همه از او خشنود خواهندشد.(۲)

سومین اثر:

فقر و بینوایی ریشه کن خواهد شد. در پرتو عدالت حضرت بقیهالله (عج)، عموم مردم، غنی و بی نیاز خواهند شد. چنانچه درحدیث آمده است: زمانی برای مردم پیش می آید که انسان صدقات از طلا را با خود برمیدارد تا آنها در راه خدا انفاق بکند، ولی نیازمندی را پیدا نمیکند که این صدقه راقبول کند.(۳)

چهارمین اثر:

همه مردم در امنیت به سر خواهند برد. چهارمین اثر عدالت حکومت امام زمان (عج) امنیت عمومی است.

چنانچه امیرالمؤمنین میفرمایند:

دشمنی ها از دلها زدوده میشود، درندگان و چهارپایان با یکدیگر سازش میکنند، یک زن طبقی بر سر گذارده از عراق تا شام (از شرق تا غرب) تنها سفر میکند، همه جا قدم بر سرزمین سبز و خرم میگذارد و درنده ای او را نمی آزارد و دچار ترس و وحشت نمیشود.(۴)

پنجمین اثر:

برکات آسمانی نازل میشود. چنانچه در حدیث آمده است:

زمین چیزی از بذرهای خود را نگه نمیدارد، جز اینکه آن را بیرون فرستد و آسمان چیزی از باران رحمتش را نگه نمیدارد جز اینکه سیل آسا بر بندگان خود فرو میریزد.(۵)

ششمین اثر:

همگی در رفاه به سر میبرند.

رسول خدا(ص) فرمودند:

امت من در زمان حضرت مهدی (علیهالسلام)، آنچنان متنعم میشوند که هرگز متنعم نشدهاند.(۶)

هفتمین اثر:

زمین گنجهای پنهان خود را آشکار میکند.

پیامبر اکرم(ص) میفرماید:

چهارپایان در امان باشند و درندگان سازش کنند. و زمین پاره های جگرش (گنجهای پنهان و با ارزش خود) را بیرون میریزد… پاره های جگر زمین ستون هایی از طلا و نقره میباشد.(۷)

هشتمین اثر:

دامها و چهارپایان زیاد میشوند.

در روایتی از از پیامبر گرامی اسلام(ص) آمده است:

در پایان امت من، مهدی (علیهالسلام)، خارج میشود، خداوند با باران رحمتش او را سیراب میکند، زمین گیاهش را میرویاند، ثروت را به طور مساوی تقسیم میکند، و دام در جهان زیاد میشود و امت اسلام بزرگ و شکوهمند میگردد.(۸)

نهمین اثر:

رفع مزاحمتها و ایجاد آسایش برای عموم مردم است.

امام محمدباقر(ع) میفرماید:

راههای اصلی را توسعه میدهد، بالکنهایی را که به خارج جاده ها آمده و از دیگران سلب آزادی کرده است از بین میبرند، ناودانهایی را که به کوچه ها می ریزد از بین میبرد.(۹)

دهمین اثر:

پرده های ظلمت کنار میرود.

 امام صادق(ع) میفرماید:

چون قائم ما قیام کند، زمین به نور پروردگارش نورانی میشود، و مردم از نور خورشید بی نیاز میشوند و شب و روز یکی میشوند و تاریکی از بین میرود.(۱۰)

یازدهمین اثر:

ایجاد برادری و مواسات میان انسانهاست.

امام محمدباقر(ع) میفرماید:

هنگامی که قائم ما قیام میکند دوران برابری و برادری فرا میرسد در آن زمان یک مسلمان آنچه نیاز داشته باشد، از جیب برادر مسلمانش برمیدارد و او مانع نمیشود.(۱۱)

۱–المقدسی السلمی الشافعی، عقد الدرر فی اخبارالمنتظر، ص۴۰

۲–السیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الحاوی للفتاوی، ج۲، ص۸۲

۳-البخاری، اسماعیل بن ابراهیم، صحیح البخاری، ج۲، ص۱۳۶

۴-الکاظمی، السیدمصطفی، بشارهالاسلام، ص۲۳۶

۵-الحاکم النیشابوری، ابوعبدالله محمد، المستدرک علی الصحیحین، ج۴، ص۵۱۴

۶-الطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، اعلام الوری باعلام الهدی، ص۴۳۳

۷-الحاکم النیشابوری، همان، ص۵۱۴

۸-الصدر، السیدمحمد، تاریخ ما بعدالظهور، ص۷۷۴

۹-المفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد، ص۳۶۵

۱۰-البحرانی، السیدهاشم، المحجه فیما نزل فی القائم الحجه، ص۱۸۵

۱۱-المجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۵۲،ص۳۷۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.